ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Cao học ngành Văn học Việt Nam

                Stt

Tên môn học

Sô TC

Xem Đề cương chi tiết

1

XH605

Chủ nghĩa nhân văn và văn học Việt Nam

3

Xem chi tiết 
2

XH606

Giá trị thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật

3

Xem chi tiết
3

XH608

Từ hệ luận và thi pháp học nghiên cứu tác giả và tác phẩm văn học

3

Xem chi tiết
4

XH609

Nguyên lý văn học so sánh

3

Xem chi tiết
5

XH610

Ngôn ngữ với việc tiếp nhận văn chương

3

Xem chi tiết
6

XH613

Phân tích tác phẩm văn học dân gian

2 Xem chi tiết
7

XH618

Vấn đề con người trong văn học trung đại Việt Nam 2 Xem chi tiết
8

XH619

Thi pháp văn học dân gian

3 Xem chi tiết
9

XH620

Quá trình hiện đại hoá VH quốc ngữ Nam bộ từ nửa sau thế kỷ XIX đến 1930 3 Xem chi tiết
10

XH621

Một số vấn đề về thơ Việt Nam hiện đại 3 Xem chi tiết
11

XH662

Huyền thoại và văn học

2 Xem chi tiết
12

XH664

Tư tưởng lý luận văn học cổ điển Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản 2 Xem chi tiết
13

XH665

Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam

3 Xem chi tiết
14

XHV601

Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam Bộ 2 Xem chi tiết
15

XHV602

Thơ tứ tuyệt trong văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX 2 Xem chi tiết
16

XHV604

Phân Phương pháp luận nghiên cứu văn học 3 Xem chi tiết
17

XHV605

Văn xuôi Việt Nam hiện đại 2 Xem chi tiết
18

XHV606

Văn học và văn hoá học 2 Xem chi tiết
19

XHV607

Văn học và các loại hình nghệ thuật khác 2 Xem chi tiết
20

XH666

Văn học thành thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 2 Xem chi tiết
21

XH661

C. Mác, Ph. Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh bàn về văn học nghệ thuật 2 Xem chi tiết
22

XHV900

Luận văn tốt nghiệp 10 Xem chi tiết

  

--------------------------------------------------------------

 

Số lượt truy cập

2239564
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
270
6042
7605
2239564