QUY TRÌNH XÁC NHẬN ĐƠN - IN BẢNG ĐIỂM 

I.   QUI TRÌNH XÁC NHẬN ĐƠN

1.   Sinh viên download mẫu đơn cần sử dụng theo link phía dưới.

2.   Điền chính xác và đầy đủ các các thông tin yêu cầu trong đơn.

3.   Sinh viên đến Văn phòng Khoa, để đơn vào hộp thư “NƠI GỬI ĐƠN”. Đơn có thể được ký trong ngày hoặc qua ngày hôm sau(nếu BCN Khoa đi công tác). Lưu ý: Sinh viên phải ký vào đơn, nhờ Cố vấn học tập ký xác nhận, ban chủ nhiệm Bộ môn ký( nếu có yêu cầu trên đơn) trước khi gửi Khoa xác nhận.

4.   Thư ký Văn phòng Khoa kiểm tra và trình lãnh đạo khoa ký xác nhận, sau đó để đơn đã xác nhận sang hộp thư “NƠI NHẬN LẠI ĐƠN(ĐÃ XÁC NHẬN)”.

5.   Sinh viên đến VP Khoa nhận lại đơn trong hộp thư “NƠI NHẬN LẠI ĐƠN(ĐÃ XÁC NHẬN)”.

    -   Đối với đơn viết để gửi cho các cơ quan ngoài trường thì SV phải đến phòng Kế hoạch - Tổng hợp (ở nhà Điều hành - Trường ĐHCT) để được đóng dấu tròn mới có giá trị pháp lý.

    -   Đối với đơn gửi đến các đơn vị trong trường thì không cần đóng dấu tròn. 

II.   QUI TRÌNH ĐĂNG KÝ IN BẢNG ĐIỂM

1.   Sinh viên đến Văn phòng Khoa lấy phiếu đăng ký in bảng điểm trong thùng thư “PHIẾU ĐĂNG KÝ IN BẢNG ĐIỂM”. điền đầy đủ thông tin vào phiếu. lưu ý: SV muốn đăng ký in điểm của HK nào, năm học nào thì ghi đầy đủ vào mục “in bảng điểm” trên phiếu. vd: HK I năm học 2014-2015, toàn khóa,..

2.   Đóng tiền in bảng điểm và nhận phiếu hẹn: 1 học kỳ, 1 năm học = 2000đ. tới ngày hẹn SV đến VP Khoa nhận bảng điểm.

3.   SV nhận bảng điểm trong hộp thư “NƠI NHẬN BẢNG ĐIỂM SV”. Lưu ý: bảng điểm sắp xếp theo 3 ký tự đầu của MSSV. 

III.   DANH SÁCH CÁC MẪU ĐƠN

TT

Tên biểu mẫu

Diễn giải

Đơn xét học phần tương đương

 

Đơn xin học lại(tạm nghỉ do trị bệnh)

 

Đơn xin học lại(tạm nghỉ do hoàn cảnh gia đình)

 
4

Đơn xin học lại(tạm nghỉ do bị đình chỉ học tập)

 
5

Đơn xin tạm nghỉ học(tạm nghỉ trị bệnh)

 
6

Đơn xin tạm nghỉ học(tạm nghỉ do hoàn cảnh gia đình)

 
7

Đơn xin thôi học

 
8

Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất

 
9  

Giấy Đề Nghị Nhập Điểm Thay Thế Điểm I

 
10

ĐƠN THAY THẾ HỌC PHẦN

 
11

ĐƠN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 
12    
13

ĐƠN XIN CÔNG NHẬN ĐIỂM M (MIỄN HỌC PHẦN)

 
14

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

 
15

Đơn xin xác nhận Sinh Viên

 
16

ĐƠN XIN BẢO LƯU HỌC PHẦN

 
17

ĐƠN XIN KHÔNG XÉT TỐT NGHIỆP

 
18 DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM  
19

PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG

 
20

Đơn xin cấp giấy giới thiệu

 
21

Đơn xin Điểm I

 
22

Đơn giải trình học dưới 8 Tín chỉ

 
23

Mẫu tờ tường trình

 
24

Đơn xin gia nhập học phần

 
25

Đơn xin mở thêm nhóm học phần

 
 

 

 

 

Số lượt truy cập

1798152
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
163
3171
163
1798152