Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng là một trong những công tác quan trọng luôn được Khoa quan tâm thực hiện. Khoa đã thực hiện kiểm định nội bộ chương trình đào tạo ngành Thông tin học với  kết quả  khả quan. Khoa cũng đã xây dựng tổ đảm bảo chất lượng của Khoa gồm 5 thành viên để trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng của Bộ môn và tham gia các buổi tập huấn, hội thảo do Trung tâm KĐCL tổ chức.

Trong thời gian tới, Khoa dự định tiếp tục đăng ký thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình ngành Văn học và Việt Nam học (chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch), tiến hành việc phân tích các số liệu từ Phiếu nhận xét Học phần trực tuyến của sinh viên; tiếp tục thu thập các thông tin liên quan đến công việc và khả năng thích ứng của sinh viên đối với công việc sau khi ra trường; khuyến khích các BM tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm về nhu cầu tuyển dụng lao động để thu thập ý kiến của các bên liên quan về CTĐT; nghiên cứu, điều chỉnh học phần và nội dung học phần trong CTĐT các ngành học dựa trên ý kiến của các bên liên quan; xây dựng Thư viện Khoa, bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị hỗ trợ học tập. 

 DANH SÁCH TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KHOA

MSCB

Họ và tên

Chức danh

Học vị

Email

Công việc phụ trách

Ghi chú

117

Nguyễn Kim Châu

PGS

T.S

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổ trưởng

 

 

Thạch Chanh Đa

GV

Th.S

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Thư ký

 

809

Nguyễn Huỳnh Mai

GVC

Th.S

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành viên

 

1327

Trần Văn Thịnh

GV

Th.S

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành viên

 

2006

Nguyễn Trọng Nhân

GV

Th.S

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thành viên

 

 

Số lượt truy cập

2742500
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
544
1433
20693
2742500