Hoạt động nghiên cứu khoa học đóng vai trò quan trọng trong Khoa KHXH & NV nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ của Khoa và góp phần phát triển Kinh tế Xã hội vùng ĐBSCL cũng như cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

 

Đề tài NCKH: từ khi thành lập năm 2009 đến nay, Khoa đã thực hiện và nghiệm thu nhiều đề tài cấp Bộ, đề tài cấp tỉnh/thành phố, đề tài cấp Trường và các đề tài hợp tác quốc tế. Tích cực nghiên cứu và đăng ký thêm các đề tài trong các năm tới. 

Thông tin khoa học: Có nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học, báo cáo tham luận tại các hội nghị hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Đã biên soạn các sách chuyên khảo và giáo trình giảng dạy các chuyên ngành về khoa học xã hội và nhân văn. 

Seminar khoa học ở cấp Bộ môn: Mỗi năm các Bộ môn báo cáo đăng ký khoảng vài chục seminar và đã có nhiều báo cáo seminar được thực hiện tại các Bộ môn. 

Các hoạt động khoa học khác: Tham gia hội đồng xét duyệt hoặc nghiệm thu đề tài NCKH về lĩnh vực KHXH & NV tại các Sở KHCN của các tỉnh/thành ở ĐBSCL. Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học thực hiện các đề tài nghiên cứu để hoàn thành luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ về KHXH & NV. Tư vấn, phản biện các đề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ liên quan đến những vấn đề KHXH & NV.

Số lượt truy cập

2174214
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
422
5079
422
2174214