GIỚI THIỆU

I. CHỨC NĂNG:

Văn phòng khoa là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban chủ nhiệm Khoa trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt công tác hành chính, tổ chức - cán bộ, Sinh viên, tài chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, cơ sở vật chất và trang thiết bị .v.v.. của đơn vị.

II. NHIỆM VỤ:

Văn phòng khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo đơn vị trong các hoạt động quản lý hành chính, trao đổi thông tin,triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nhà trường phân công cho đơn vị. Văn phòng khoa là một tập thể thống nhất và thực hiện các nhóm công tác như: công tác đào tạo, công tác sinh viên, công tác nghiên cứu khoa học - HTQT -  quản lý dự án, công tác tổ chức cán bộ,  văn thư - thông tin liên lạc, công tác quản lý mạng và website Khoa, công tác quản lý tài chính, tài sản thiết bị Khoa và công tác đảm bảo chất lượng 

III. NHÂN SỰ
1. Cán bộ Văn phòng


STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

2

 Thạch Chanh Đa

Trợ lý tổ chức, tài chính,  giáo vụ & Sau đại học – Chánh văn phòng

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 ĐT:0903171008

3

 Tăng Thị Lệ Huyền

Trợ lý văn thư – thư ký tổng hợp – Nghiên cứu khoa học

 ttlhuyen@ ctu.edu.vn

4

 Võ Văn Thảo

Trợ lý tài sản thiết bị - quản lý mạng MT và website - Công tác Sinh viên

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Nhân viên quản lý nhà học


STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

1

 Thái Thị Ngọc Nữ

Quản lý nhà học và tạp vụ

  

Liên hệ công tác

--------------------------------------------------------------

Văn phòng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..    

Điện thoại: (0292) 3872 013

Số lượt truy cập

2174048
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
256
4913
256
2174048