Công đoàn Là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của công nhân viên chức lao động, có chức năng đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ); tham gia quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước; giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Công đoàn Bộ phận Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn thời gian qua đã có những cống hiến liên tục và cụ thể vào phong trào xây dựng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn về mọi mặt.

 

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập tháng 7/2009 theo quyết định số ........../QĐ-ĐHCT ngày 00/00/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ trên cơ tách từ Khoa Sư phạm, đã dần dần có những bước đi vững vàng trong công cuộc hội nhập quốc tế về Giáo dục và Đào tạo. Quá trình xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Bộ phận Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn trong những năm qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ Khoa và Công đoàn cấp trên, gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Ban chủ nhiệm Khoa, các Bộ môn trực thuộc Khoa, đoàn thể và CNVCLĐ trong Khoa. Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận Khoa bước đầu đã bầu ra gồm 05 đồng chí.

1

Đ/c Phạm Văn Bé

Bộ môn Xã hội học

- Chủ tịch

2

Đ/c Huỳnh Minh Hiền

Bộ môn Anh văn

- Phó chủ tịch

3

Đ/c Thạch Chanh Đa

Văn phòng Khoa

- UV BCH

4

Đ/c Bùi Thị Thúy Minh

Bộ môn Ngữ văn

- UV BCH

5

Đ/c Nguyễn Ng Phương Thảo

Bộ môn Pháp văn

- UV BCH

Đến thời điểm này Công đoàn Bộ phận Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn đã trải qua ba lần đại hội, do việc tách Bộ phận Ngoại ngữ về Khoa Ngoại ngữ, Ban chấp hành Bộ phận của Khoa hiện nay có 03 đồng chí:

1

Đ/c Trần Văn Thịnh

 

- Chủ tịch

2

Đ/c Bùi Thị Thúy Minh

 

- Phó chủ tịch

3

Đ/c Cao Mỹ Khanh

 

- UV BCH

Sau khi có Quyết định thành lập Khoa Ngoại ngữ vào ngày 23/ 3/ 2014, hiện nay Khoa tổng số công đoàn viên là 47 đồng chí với 05 Tổ công đoàn trực thuộc.

Danh sách các Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Bộ phận Khoa Khoa học Xã hội và Nhân:

   1.    Tổ công đoàn Ngữ văn;

    2.    Tổ Công đoàn Xã hội học

   3.    Tổ Công đoàn Lịch sử - Địa lý - Du lịch

   4.    Tổ Công đoàn QT.Thông tin - Thư viện.

   5.    Tổ Công đoàn Văn phòng Khoa 

Các hoạt động chính của Công đoàn Bộ phận Khoa nhiệm kì 2013-2015 bao gồm:

   1.    Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ.

   2.    Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của CNVCLĐ. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, … và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

   3.    Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị Công chức – Viên chức của đơn vị; Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

   4.    Tổ chức vận động CNVCLĐ trong đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của CNVCLĐ tham gia quản, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

   5.    Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ủy Khoa và Ban Chấp hành Công đoan và toàn thể thầy cô là đoàn viên, CNVCLĐ Công đoàn Khoa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

 

 

Số lượt truy cập

1735147
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1009
6615
23812
1735147