1.  Đại học chính quy:

Khoa hiện nay có 4 chuyên ngành đào tạo Đại học: 
            Việt Nam học(Hướng dẫn viên du lịch)
            Văn học
            Thông tin học
            Xã hội học 
       Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân khoa học với đầy đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, năng lực chuyên môn. có khả năng tự học, tự nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu; có khả năng giao tiếp tự tin hiệu quả, khả năng ứng dụng hiệu quả cơ sở lý thuyết vào thực tiễn của ngành.


2. Đào tạo sau Đại học:  Cao học ngành Văn học Việt Nam. 

Ngành cao học Văn học Việt Nam cơ bản nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nâng cao và chuyên sâu về văn học Việt Nam (ở cả hai bộ phận văn học dân gian và văn học viết) trên các phương diện: Lý luận văn học, lịch sử văn học, ảnh hưởng và giao lưu với văn học thế giới, các đặc điểm nội dung và thi pháp, vấn đề thể loại, quy luật phát triển, ngôn ngữ văn học qua các thời kỳ, giai đoạn.v.v…

Kiến thức được cung cấp cùng phương pháp nghiên cứu thể hiện trong các học phần giúp tăng cường và khơi mở khả năng phát hiện, nghiên cứu cho học viên đối với những vấn đề đặt ra từ nền văn học Việt Nam trong lịch sử và hiện tại.

Nâng cao kiến thức và khả năng thực hành trong nghiên cứu, giảng dạy văn học Việt Nam và văn học nói chung, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ xã hội, có khả năng độc lập nghiên cứu  hoặc hợp tác cùng nhóm nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu của văn học Việt Nam; có thể đảm nhận công việc nghiên cứu văn học ở các viện, trung tâm nghiên cứu hoặc giảng dạy văn học ở các trường Cao đẳng, Đại học; có cơ hội và đủ năng lực học lên bậc học Tiến sĩ ở các chuyên ngành phù hợp như: Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Ngôn ngữ học, Văn học nước ngoài, Hán- Nôm,…đáp ứng sự phát triển về khoa học của đất nước, đặc biệt là các tỉnh ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.

  

Liên hệ công tác

--------------------------------------------------------------

Văn phòng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..    

Điện thoại: (0292) 3872 013

Số lượt truy cập

2742613
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
657
1546
20806
2742613