TẠP CHÍ KHOA HỌC

ĐÃ XUẤT BẢN

 

 1. BIỂU TƯỢNG NÚI TRONG TÂM THỨC DÂN CƯ AN GIANG _ (Nguyễn Kim Châu)
 2. BIỂU TƯỢNG THIÊN ĐƯỜNG XANH TRONG VĂN CHƯƠNG TRUNG HOA VÀ VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI _ (Nguyễn Kim Châu)
 3. CẤU TỨ TRONG TỐNG TỪ _ (Nguyễn Kim Châu)
 4. CHÂN DUNG NGƯỜI LÍNH BIỂN TRONG TIỂU THUYẾT XANH MÀU LÁ CỦA NGUYỄN XUÂN THỦY _ (Nguyễn Thị Kiều Oanh)
 5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ VĂN BẢN CHỮ HÁN Ở CHÙA TÂY AN _ (Nguyễn Kim Châu)
 6. CƠ CHẾ HÌNH THÀNH VÀ GIẢI MÃ ĐIỂN CỐ TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM _ (Nguyễn Kim Châu)
 7. ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG BÚT KÝ CỦA NAM CAO _ (Nguyễn Thị Kiều Oanh)
 8. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÀ BÁO ĐIỀU TRA _ (Nguyễn Thị Kiều Oanh)
 9. DẤU ẤN ĐỊA VĂN HÓA PHƯƠNG NAM QUA THƠ MỚI 1932-1945 _ (Lê Văn Phương)
 10. DẤU ẤN VĂN HÓA SÔNG NƯỚC Ở MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỶ XIX TRONG HỒI KÝ XỨA ĐÔNG DƯƠNG CỦA PAUL DOUMER _ (Nguyễn Thị Kiều Oanh)
 11. DẤU ẤN CỦA TINH THẦN MỸ HỌC SINH THÁI TRONG TRIẾT THUYẾT LÃO TRANG _ (Nguyễn Kim Châu)
 12. HIỆN TƯỢNG TIN TỨC GIẢ, MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC NHẬN BIẾT VÀ NGĂN CHẶN _ (Trần Vũ Thị Giang Lam)
 13. MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO CỦA KHOA BÁO CHÍ, HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN _ (Nguyễn Thị Kiều Oanh)
 14. HỢP TÁC HỌC TẬP ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY _ (Nguyễn Thị Nhung)
 15. KẾT CẤU NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MA VĂN KHÁNH _ (Nguyễn Thị Kiều Oanh)
 16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NĂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY _ (Nguyễn Thị Nhung)
 17. NGHIÊN CỨU CHUYỆN KỂ ĐAN GIAN VIỆT NAM TỪ GÓC ĐỘ TYPE VÀ MOTIF… _ (Nguyễn Thị Nhung)
 18. ĐẶC ĐIỂM NGÔ TỪ TRONG KỆ NGŨ TUYỆT ĐỜI LÝ _ (Nguyễn Kim Châu)
 19. KIỂU HÌNH NGƯỜI ĐỌC TRI ÂM TRONG THƯỞNG THỨC, PHÊ BÌNH THƠ CA VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI _ (Nguyễn Kim Châu)
 20. NHẬN THỨC VỀ CÁI PHI LÝ TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU_ (Nguyễn Kim Châu)
 21. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG GIỜ DẠY VĂN HỌC DÂN GIAN _ (Nguyễn Thị Nhung)
 22. PHÊ BÌNH VĂN HỌC TRONG TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG TỪ GÓC ĐỘ NGÔN TỪ CỦA KIM THÁNH THÁN _ (Bùi Thị Thúy Minh)
 23. PHÊ BÌNH KIỂU KIM THÁNH THÁN _ (Nguyễn Kim Châu)
 24. KHẢO SÁT PHÉP ĐỐI NGẪU TRONG THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM TỪ GÓC NHÌN CẤU TRÚC _ (Nguyễn Kim Châu)
 25. QUAN NIỆM THƯỞNG THỨC VĂN CHƯƠNG CỦA KIM THÁNH THÁN _ (Bùi Thị Thúy Minh)
 26. QUAN NIỆM TIẾN BỘ VỀ GIÁO DỤC CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ - NHÀ GIÁO ĐẦU TIÊN CỦA NỀN GIÁO DỤC QUỐC NGỮ VIỆT NAM _ (Nguyễn Thị Kiều Oanh)
 27. HÌNH TƯỢNG QUAN CÔNG QUA CÂU ĐỐI TRONG CHÙA, MIẾU NGƯỜI HOA Ở AN GIANG _ (Nguyễn Kim Châu)
 28. REALITY AND SOLUTIONS FOR PRESERVING KHMER FAIRY TALES IN SOME PROVINCES OF MEKONG DELTA _ (Nguyễn Thị Nhung)
 29. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SÁNG TẠO CHO HỌC SINH DỰ BỊ DÂN TỘC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIỜ DẠY NGỮ VĂN _ (Nguyễn Thị Nhung)
 30. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH DỰ BỊ DÂN TỘC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG GIỜ DẠY NGỮ VĂN _ (Nguyễn Thị Nhung)
 31. RIVER CULTURAL IMPRESSION IN FOLK-SONGS OF MEKONG DELTA _ (Nguyễn Thị Nhung)
 32. SCENARIO AND SOLUTIONS FOR PRESERVING KHMER FAIRY TALES (SITE SOC TRANG AND AN GIANG PROVINCE) _ (Nguyễn Thị Nhung – Vu Anh Tuan)
 33. SIMILARITIES IN “HERO KILLS MONTER” TYPE OF VIETNAMESE _ (Nguyễn Thị Nhung – Vu Anh Tuan)
 34. SIMILARITY IN THE TYPE OF HERO KILLS SIMILARITY IN THE TYPE OF HERO KILLS MONSTER OF VIETNAMESE AND SOUTHERN KHMER PEOPLE IN VIETNAM _ (Nguyễn Thị Nhung)
 35. SO SÁNH TƯ TƯỞNG THI HỌC CỦA KIM THÁNH THÁN VÀ VIÊN MAI _ (Bùi Thị Thúy Minh)
 36. SỰ TƯƠNG ĐỒNG TRONG TYPE CHUYỆN “DŨNG SĨ DIỆT YÊU QUÁI” CỦA NGƯỜI KHMER NAM BỘ VÀ NGƯỜI VIỆT _ (Nguyễn Thị Nhung)
 37. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TIẾNG VIỆT VĂN HỌC THẾ KỶ XVI QUA CÁI NHÌN ĐỐI SÁNH GIỮA “QUỐC ÂM THI TẬP” CỦA NGUYỄN TRÃI VỚI “BẠCH VÂN QUỐC NGỮTHI” CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM _ (Nguyễn Kim Châu)
 38. TÂM THỨC CON NGƯỜI PHƯƠNG NAM QUA THƠ MỚI NAM BỘ 1932 – 1945 _ (Lê Văn Phương)
 39. THƠ NÔM ĐƯỜNG LUẬT NAM BỘ NỮA CUOIS THẾ KỶ XIX TỪ GÓC NHÌN THỂ LOẠI _ (Nguyễn Kim Châu)
 40. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TỒN TẠI VÀ LƯU TRUYỀN CHUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌ KHMER _ (Nguyễn Thị Nhung)
 41. TIẾNG ĐÀN KIỀU – Ý NGHĨA VÀ CỘI NGUỒN CỦA MỘT BIỂU TƯỢNG _ (Nguyễn Kim Châu)
 42. TÌM HIỂU NGÔN NGỮ TRONG TUYỂN TẬP TIỂU PHẨM BÁO CHÍ CHẠY CỦA HỮU THỌ _ (Nguyễn Thị Kiều Oanh)
 43. TÌNH YÊU TRONG THƠ HUỲNH VĂN NGHỆ _ (Lê Văn Phương)
 44. HÌNH THƯC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ _ (Nguyễn Thị Nhung)
 45. TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CHUYỆN KỂ DÂN GIAN VIỆT NAM TỪ GÓC ĐỘ TYPE VÀ MOTIF _ (Nguyễn Thị Nhung)
 46. TỰA, BẠT TRONG THƯỞNG THỨC, PHÊ BÌNH THƠ CA VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI _ (Nguyễn Kim Châu)
 47. TYPICAL MOTIFS IN “HUMAN IN ANIMAL SHAPES” TYPE OF THE SOUTHERN KHMER (IN COMPARISON WITH “HUMAN IN ANIMAL SHAPES” TYPE OF VIET) _ (Nguyễn Thị Nhung)
 48. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM _ (Trần Vũ Thị Giang Lam)
 49. Ý NGHĨA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG QUA NỘI DUNG HOÀNH PHI, CÂU ĐỐI TẠI CÁC DI TÍCH CỔ THUỘC TỈNH AN GIANG _ (Nguyễn Kim Châu)

 

 

 

--

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------------------------------------------
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

--