Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Công tác giảng dạy
Hội thảo Quốc tế
Hoạt động sinh viên Ngành xã hội học
Hoạt động của sinh viên ngành xã hội học
Tham dự hội thảo với Meet (nối vòng tay lớn)

Video giới thiệu chuyên ngành Xã Hội Học

 
Thông tin chung về ngành Xã hội học tại Trường Đại học Cần Thơ
- Tên ngành: Xã hội học.
- Mã ngành tuyển sinh: 7310301.
- Tổ hợp xét tuyển: Toán-Lý-Tiếng Anh (A01); Văn-Sử-Địa (C00); Toán-Văn-Tiếng Anh (D01); Văn-Sử-Giáo dục công dân (C19).