Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Công tác giảng dạy
Hội thảo Quốc tế
Hoạt động sinh viên Ngành xã hội học
Hoạt động của sinh viên ngành xã hội học
Tham dự hội thảo với Meet (nối vòng tay lớn)

 

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM VÀ CÁN BỘ

BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC

 

TT

Họ và tên

Giảng viên

Chức vụ

Học vị

Chức danh

Email liên hệ

Lý lịch khoa học

1

Hứa Hồng Hiểu

Giảng viên

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

2

Ngô Thị Thanh Thúy

Giảng viên

Phó Bộ môn

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

3

Trần Thị Phụng Hà

Giảng viên chính

Tiến sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

4

Nguyễn Ánh Minh

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

5

Nguyễn Văn Nhiều Em

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

6

Huỳnh Thị Thanh Hường

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

7

Nguyễn Ngọc Lẹ

Giảng viên

Học viên cao học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

8

Nguyễn Thụy Tố Trâm

Giảng viên

Thạc sĩ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

9

Châu Mỹ Duyên

Giảng Viên

Thạc sĩ

 

Xem chi tiết

10

Nguyễn Lê Mẫn

Trợ giảng

Đại học

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xem chi tiết

 

 Liên hệ công tác

Bộ môn Xã hội học

Điện thoại: 02923.872.020