Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Công tác giảng dạy
Hội thảo Quốc tế
Hoạt động sinh viên Ngành xã hội học
Hoạt động của sinh viên ngành xã hội học
Tham dự hội thảo với Meet (nối vòng tay lớn)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K41 THEO HỌC KỲ | CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO K42 TRỞ VỀ SAU THEO HỌC KỲ

NGÀNH XÃ HỘI HỌC
- Mã số : 52.31.03.01
- Loại hình đào tạo : Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

Xã hội học là ngành khoa học đòi học người học có sự nhạy cảm với các sự kiện xã hội, có niềm đam mê nghiên cứu, vận dụng được các kỹ năng phương pháp nghiên cứu để phân tích, đánh giá các vấn đề, sự kiện xã hội.Ngành Xã hội học đào tạo những con người mong muốn đóng góp sức mình để cải tạo xã hội, nâng cao chất lượng sống của con người.
Khi ra trường các cử nhân của ngành Xã hội học có thể trở thành:
+ Chuyên viên nghiên cứu: làm việc tại các viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các ban, ngành của trung ương, tỉnh, thành phố, các tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước.
+ Giảng viên và nghiên cứu viên: tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường đoàn thể (công đoàn, phụ nữ, thanh niên. v.v.)
+ Chuyên viên tư vấn: cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp , bệnh viện, vv. thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội.
+ Cán bộ làm công tác quản lý, công tác xã hội: trong các cơ quan hoặc các tổ chức, đoàn thể khác nhau.
+ Bên cạnh đó, với những cử nhân có lợi thế về trình độ ngoại ngữ, sẽ có cơ hội làm việc tại các dự án phi chính phủ và các dự án của các tổ chức nước ngoài đầu tư vào sự phát triển cho xã hội và cộng đồng ở Việt Nam.
- Những kiến thức xã hội cũng sẽ hỗ trợ cho các cử nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cho dù họ hoạt động trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác trong đời sống xã hội.

2. Vị trí việc làm, cơ hội học tập
Tốt nghiệp ngành XHH, sinh viên (SV) có thể công tác ở những vị trí sau:
-   Chuyên viên nghiên cứu: làm việc tại các tổ chức phi chính phủ, viện, các trung tâm nghiên cứu khoa học, các ban, ngành của trung ương, tỉnh, thành phố, các tổ chức xã hội và các cơ quan nhà nước.
-   Nghiên cứu viên: tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường đoàn thể (công đoàn, phụ nữ, thanh niên. v.v.)
-   Chuyên viên tư vấn: cho các tổ chức kinh tế, xã hội, các nhà máy, xí nghiệp , bệnh viện … thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau của xã hội...
-   Cán bộ làm công tác quản lý, công tác xã hội: trong các cơ quan hoặc các tổ chức, đoàn thể khác nhau.
-   Những kiến thức xã hội cũng sẽ hỗ trợ cho các cử nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cho dù họ hoạt động trong các lĩnh vực nghề nghiệp khác trong đời sống xã hội.
-   Sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học cũng được đào tạo sau đại học: thạc sỹ, tiến sỹ nếu hội đủ các điều kiện theo quy định.