Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Dự án ENHANCE (“STRENGTHENING NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION CAPACITIES IN VIETNAM” - NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐỔI MỚI TOÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM) được triển khai từ năm 2016 và sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2018. Dự án này được  tài trợ bởi Erasmus + Programme of the European Union. Tham gia dự án gồm có Trường ĐH Alicante (UA), Tây Ban Nha; ĐH Glasgow Caledonian (GCU), Scotland; và ĐH Kỹ thuật Slovakia (STUBA) cùng với 6 Trường thành viên của Việt Nam: Đại học KHXH&NV Hà Nội (VNUHN-USSH), Đại học Thái Nguyên (TNU), Đại học Nông –Lâm Huế (HUAF), Đại học KHXH&NV TP.HCM (VNU HCM-USSH), Đại học An Giang (AGU) và Đại học Cần Thơ (CTU). 

Các modules của dự án gồm:

  1. Công ty trong trường học/Khởi nghiệp (Spin-off/Start-up)
  2. Thương mại hoá sản phẩm (Commercialization)
  3. Chuyển giao tri thức và công nghệ (Knowledge Technology Transfer)
  4. Liên kết trường học và doanh nghiệp (University-Industry Collaboration)
  5. Sở hữu trí tuệ, Quỹ tài trợ (IP, Funding Project Process)
  6. Học tập theo công việc, Cải tiến xã hội và Đánh giá NCKH (Work- based learning, Social innovation and Research Evaluation) 

Khoa KHXH&NV, Trường ĐH Cần Thơ tham gia như đối tác chính.  Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2018, Khoa KHXH&NV triển khai 6 modules nhằm mục tiêu nhân rộng các nội dung của dự án: công ty trong Trường học (Spin-offs), khởi nghiệp (Star-ups), thương mại hoá sản phẩm (Commercialization), chuyển giao tri thức và công nghệ (Knowledge and Technology Transfer) thông qua các đề tài NCKH của sinh viên và giảng viên, liên kết nhà trường và doanh nghiệp (University-Industry), phương pháp NCKH, thẩm định độc lập các bài báo khoa học, sở hữu trí tuệ (Intellectual Property Rights), bằng sáng chế (Patents), tìm kinh phí NCKH (Research funding- raising), hợp tác quốc tế (Internationlization), và cải tiến xã hội (Social Innovation).

 

Hình 1: Module 1 tại Đại học Tây Đô (TDU)

 

Hình 2: Module 2, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

 

Hình 3: Module 3 tại Khoa KHXH&NV, Đại học Cần Thơ (CTU)

 

Hình 4: Module 3 tại Khoa KHXH&NV, Đại học Cần Thơ (CTU)

 

Hình 5: Module 5 tại Đại học Bạc liêu (BLU)

 

Hình 6: Module 6 tại Đại học Kiên Giang (KGU)

 

Hình 7: Group work với nhóm sinh viên Cao học, Đại học Cần Thơ

 

Hình 8: Group work với nhóm học sinh Trung học Phan Ngọc Hiển, Thành phố Cần Thơ

 

Hình 9: Phòng R&I (nghiên cứu & cải tiến) do dự án ENHANCE tài trợ tại Khoa KHXH&NV, CTU

Việc triển khai các Modules của dự án nêu trên đã áp dụng cho  trên 300 đối tượng trong cộng đồng (face to face meetings & online): nhà quản lý, nghiên cứu trẻ, giáo viên , doanh nghiệp tư nhân trẻ, khởi nghiệp viên, sinh viên- nghiên cứu viên, học sinh trung học trong Đồng bằng sông Cửu Long về dự án ENHANCE, góp phần thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết nhà trường - doanh nghiệp, chuyển giao tri thức và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng và cả nước. 

(Bài và ảnh: CTU thành viên ENHANCE, Khoa KHXH&NV tháng 6 năm 2018 )

 

Dự án Enhance

 ----------------------------------------------

 

Tuyển sinh

----------------------------------------------------

---

 

--------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------

 

LỊCH THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021-2022

 

 

Số lượt truy cập

1528299
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
584
3088
15805
1528299

kênh việc làm tham khảo:

 --