Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Thầy Cô Bộ môn
Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ
Bảo vệ luận văn Đại học
Bảo vệ luận văn Thạc sĩ
Chào đón tân sinh viên Khóa 45
Sinh viên đi thực tế

I. BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGỮ VĂN:

1. TS. TẠ ĐỨC TÚ - Trưởng Bộ môn.

2. TS. LÊ THỊ NHIÊN - Phó Trưởng Bộ môn.

 II. CHI ỦY CHI BỘ NGỮ VĂN:

1. TS. LÊ VĂN PHƯƠNG - Bí thư Chi bộ

2. TS. TẠ ĐỨC TÚ - Phó Bí thư Chi bộ

3. ThS. NGUYỄN THỊ KIỀU OANH - Chi ủy viên

 

III. GIẢNG VIÊN BỘ MÔN NGỮ VĂN:

1

PGS.TS.GVCC NGUYỄN KIM CHÂU

Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học
 2   

TS.GVC BÙI THANH THẢO

Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lí lịch khoa học
 3

TS. TẠ ĐỨC TÚ

 Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học 
4  

ThS.GVC TRẦN VĂN THỊNH

Chủ tịch Công đoàn Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học
 5

TS. BÙI THỊ THÚY MINH

Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học 
6

TS. LÊ VĂN PHƯƠNG

Bí thư Chi bộ Ngữ Văn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học
 7  

TS. GVC LÊ THỊ NHIÊN

Phó Trưởng Bộ môn, Bí thư Đoàn Khoa, Bí thư Chi bộ Sinh viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học 
 

TS.GVC NGUYỄN THỊ NHUNG

Tổ phó công đoàn BM Ngữ Văn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học 
9

ThS. ĐỖ THỊ XUÂN QUYÊN

Tổ trưởng Công đoàn BM Ngữ Văn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học
10

ThS. TRẦN VŨ THỊ GIANG LAM

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Lí lịch khoa học
11

ThS. NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

Phó Bí thư Đoàn Khoa, Chủ nhiệm CLB Ngữ Văn, Thư ký Trưởng BM

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Lí lịch khoa học

 

 12

TS. ĐÀO DUY TÙNG

Giảng viên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lí lịch khoa học