Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Tham quan thực tế

Ban chủ nhiệm Bộ môn

  1. Trưởng Bộ môn: ThS. GVC Nguyễn Huỳnh Mai
  2. Phó Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Danh sách nhân sự Bộ môn Quản trị Thông tin – Thư viện

STT

MSCB

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

806

ThS. GVC Nguyễn Huỳnh Mai

Q.Trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

1838

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Trưởng Bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

1391

ThS. Nguyễn Văn Bạc

Đang học Tiến sĩ tại Canada

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

1826

ThS. Lâm Thị Hương Duyên

Đang học Tiến sĩ tại Úc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

1839

ThS. Lê Ngọc Linh

Tổ trưởng Công Đoàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

1824

ThS. Lý Thành Lũy

Tổ phó Công Đoàn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

1964

TS. Trần Thị Ngọc Nhung

Đang công tác tại Bỉ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

1840

ThS. Huỳnh Thị Trúc Phương

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

810

PGS.TS. Huỳnh Thị Trang

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

1507

ThS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.