Căn cứ thông báo số 1605/TB-ĐHCT ngày 03/8/2021 của Trường Đại học Cần Thơ về việc Học không tập trung trong học kỳ I Năm học 2021-2022 để phòng chống dịch Covid - 19, thực hiện kế hoạch công tác đào tạo năm 2021, Bộ môn Ngữ Văn đã tổ chức các buổi báo cáo luận văn tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa 44 vào 02 ngày 30/12/2021 và 31/12/2021 bằng hình thức trưc tuyến.

          Tổng số đề tài báo cáo là 54 đề tài ở nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau: văn học, ngôn ngữ, văn hóa, báo chí. Dù trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid -19 phức tạp, việc thưc hiện luận văn tốt nghiệp của sinh viên đã gặp không ít khó khăn, nhưng tất cả đã cố gắng vượt qua và đạt được kết quả nghiên cứu nhất định. Các đề tài nghiên cứu được hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp thông qua. Một số đề tài được đánh giá cao về giá trị khoa học và giá trị thực tiễn, thể hiện được năng lực nghiên cứu của người học, khuyến khích người học tiếp tục nghiên cứu sâu hơn ở các bậc học cao hơn.

          Với tinh thần làm việc nghiêm túc, cần mẫn, khách quan, hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và các buổi báo cáo đã thành công tốt đẹp.

         Một số hình ảnh của các buổi báo cáo luận văn tốt nghiệp:

 

                                                                                                                               Tin, Ảnh: Bộ môn Ngữ Văn