Thực hiện kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm 2021, Giảng viên Bộ môn Ngữ Văn đã tổ chức hoạt động báo cáo seminar trong các ngày 31/10/2021, 07/11/2021 và ngày 14/11/2021. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên hoạt động diễn ra bằng hình thức trực tuyến. Hoạt động đã thu hút hơn 300 lượt giảng viên và sinh viên tham dự.

          Tham gia báo cáo, có 08 giảng viên đăng ký báo cáo với 16 đề tài nghiên cứu. Trong đó chia thành 05 lĩnh vực nghiên cứu: lý luận, phê bình và nghiên cứu văn học (Diễn ngôn ngợi ca trong một số hồi kí cách mạng Việt Nam - TS. Lê Thị Nhiên; Một vài ghi nhận về phê bình sinh thái trong nghiên cứu văn học - TS. Lê Thị Nhiên; Vai trò của báo Phụ nữ tân văn với phong trào Thơ mới Nam Bộ đầu thế kỉ XX - TS Lê Văn Phương; Mộng Tuyết với phong trào Thơ mới Nam Bộ 1932 - 1945 - TS. Lê Văn Phương; "Biên sử nước" trên hành trình tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Tư - TS. Bùi Thanh Thảo; Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chương trình dào tạo ngành Văn học tại trường Đại học Cần Thơ - TS. Bùi Thanh Thảo; Những thay đổi căn bản của chương trình đào tạo ngành văn học (so sánh K40 và K45) - ThS. Tạ Đức Tú); báo chí truyền thông (Quan niệm tiến bộ của Trương Vĩnh Ký về giáo dục - ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh; Xu thế phát triển của hoạt động truyền thông trên mạng xã hội hiện nay - ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh; Kỹ năng phỏng vấn trong tác nghiệp báo chí - ThS. Đỗ Thị Xuân Quyên; Cuộc chạy đua tin tức trên báo mạng điện tử -  ThS. Đỗ Thị Xuân Quyên); ngôn ngữ (Tìm hiểu câu phủ định trong tiếng Việt (Qua cứ liệu tập truyện ngắn “Chí Phèo” của Nam Cao) - TS. Đào Duy Tùng; Ẩn dụ ý niệm “duyên” trong ca dao Nam Bộ -  TS. Đào Duy Tùng); văn hóa (Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Nam Bộ qua trường hợp thờ Bà Chúa Xứ -  ThS. Tạ Đức Tú); phương pháp (Rèn năng lực thuyết trình thảo luận nhóm trong dạy học chuyên đề ca dao năm bộ cho sinh viên Ngữ văn trường đại học Cần Thơ -  TS. Nguyễn Thị Nhung; Rèn năng lực thuyết trình trong dạy học học phần Kỹ năng giao tiếp xã hội cho sinh viên Ngữ văn tại Trường Đại học Cần Thơ -  TS. Nguyễn Thị Nhung).

           Các báo cáo thể hiện giá trị khoa học và thực tiễn cao ở các lĩnh vực nghiên cứu và hầu hết đều được áp dụng trong quá trình giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên; thu hút được sự quan tâm và tham gia thảo luận của giảng viên và sinh viên tham dự.

             Một số hình ảnh các buổi báo cáo:

Tin, Ảnh: Bộ môn Ngữ Văn