Ngày 29/10/2019, tại Văn phòng Bộ môn Ngữ văn, Khoa KHXH&NV đã diễn ra buổi báo cáo nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên: “Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh – Từ tác phẩm văn học đến phim truyền hình”. Đề tài do nhóm nghiên cứu của lớp Văn học 1 Khóa 42 thực hiện: Trần Hoàng Đang Thư (chủ nhiệm đề tài), Trương Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Kim Yến với sự hướng dẫn của ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh.

       Đây là công trình nghiên cứu công phu, cẩn thận và đầy tâm huyết của nhóm nghiên cứu. Thực hiện đề tài, nhóm tác giả đã nghiên cứu vấn đề tiếp nhận tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh và phim chuyển thể từ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh thông qua việc khảo sát thực trạng tiếp nhận ở các nhóm đối tượng công chúng chuyên ngành và ngoài chuyên ngành. Với tinh thần nghiên cứu nghiêm túc và khoa học, công trình đã mang lại những kết quả khách quan, hữu ích, đặc biệt là phần đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh và phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh. 

        Sau quá trình làm việc, Hội đồng nghiệm thu đề tài đã có những nhận xét, đánh giá khách quan, xác đáng cùng với những góp ý chân thành, thiết thực để nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khoa học của mình. Kết quả đánh giá thống nhất đây là công trình nghiên cứu có tính mới mẻ và đóng góp nhất định cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Kết quả báo cáo của công trình nghiên cứu này đóng góp thêm một nguồn tư liệu có giá trị cho sinh viên ngành Văn học và những người nghiên cứu, công chúng quan tâm.

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cùng nhóm sinh viên NCKH

Nhóm SV NCKH cùng CBHD ThS. Nguyễn Thị Kiều Oanh

Tin, Ảnh: Bộ môn Ngữ Văn