Bên cạnh việc giảng dạy, Thầy Cô Bộ môn Ngữ Văn còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, trong đó báo cáo seminar là hoạt động thường kỳ trong từng năm học. Ngày 13 và 14/11/2018, Bộ môn Ngữ Văn đã tổ chức thực hiện báo cáo khoa học của các Thầy Cô trong Bộ môn tại Khoa KHXH & NV. Tham dự các buổi báo cáo có các Thầy Cô và sinh viên Bộ môn Ngữ Văn, Khoa KHXH & NV.

Các em sinh viên tham dự buổi báo cáo

          Qua hai ngày báo cáo, các Thầy Cô lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu. Cụ thể, bao gồm các đề tài: Phong tục sinh nở người việt dưới góc nhìn văn hóa học (ThS Tạ Đức Tú); Vai trò của báo chí với sự hình thành và phát triển của “Thơ mới” ở Nam bộ 1932 - 1945 (TS Lê Văn Phương), Thiên nhiên trong “Thơ mới” Nam bộ từ góc nhìn văn hóa (TS Lê Văn Phương); Lịch sử báo chí Việt Nam từ sơ khai đến 1975 (ThS Đỗ Thị Xuân Quyên), Đạo đức nghề báo - Lương tâm và trách nhiệm của nhà báo (ThS Đỗ Thị Xuân Quyên); Một số đặc trưng của báo mạng điện tử Việt Nam (ThS Trần Vũ Thị Giang Lam), Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam (ThS Trần Vũ Thị Giang Lam); Bước đầu tìm hiểu về các hướng tiếp cận lý thuyết diễn ngôn (ThS Lê Thị Nhiên), Điển tích trong bài vọng cổ ở Nam bộ (ThS Lê Thị Nhiên), Công chúng báo chí với vấn đề phát triển kinh tế báo chí truyền thông (ThS Nguyễn Thị Kiều Oanh), Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều tra (ThS Nguyễn Thị Kiều Oanh).

ThS Tạ Đức Tú báo cáo đề tài Phong tục sinh nở người việt dưới góc nhìn văn hóa học

ThS Lê Văn Phương báo cáo đề tài Vai trò của báo chí với sự hình thành và phát triển của “Thơ mới” ở Nam bộ 1932 - 1945  Thiên nhiên trong “Thơ mới” Nam bộ từ góc nhìn văn hóa

ThS Đỗ Thị Xuân Quyên báo cáo đề tài Lịch sử báo chí Việt Nam từ sơ khai đến 1975 và Đạo đức nghề báo - Lương tâm và trách nhiệm của nhà báo

ThS Trần Vũ Thị Giang Lam báo cáo đề tài Một số đặc trưng của báo mạng điện tử Việt Nam và Xu hướng phát triển của báo mạng điện tử ở Việt Nam

ThS Nguyễn Thị Kiều Oanh báo cáo đề tài Công chúng báo chí với vấn đề phát triển kinh tế báo chí truyền thông và Đạo đức nghề nghiệp của nhà báo điều tra

                Nhìn chung, các báo cáo đều đạt chất lượng tốt, thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, công phu. Các hướng nghiên cứu phong phú, đa dạng ở nhiều lĩnh vực: văn học, văn hóa, ngôn ngữ, báo chí…

                                                                                                                                                                                                            Tin, ảnh: Bộ môn Ngữ Văn