Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Công tác giảng dạy
Hội thảo Quốc tế
Hoạt động sinh viên Ngành xã hội học
Hoạt động của sinh viên ngành xã hội học
Tham dự hội thảo với Meet (nối vòng tay lớn)
Nhân sự bộ môn

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 

BAN TỔ CHỨC

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:

………………………………………………………….

…………………………………………………………

ĐẾN THAM DỰ HỘI THẢO

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

“CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI

LGBT”

     Thời gian: 8:00 -17:00,  ngày 29-30/11/2017

     Địa điểm: Hội trường Khoa KHXH&NV, Trường ĐH Cần Thơ (Khu 2, đường 3/2, Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP.Cần Thơ)

 

                                                     BAN TỔ CHỨC

                                                 Trưởng khoa đã ký

                                            TS. THÁI CÔNG DÂN

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

 

 

  THƯ MỜI

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

“CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI LGBT”

Ngày 29 - 30/11/2017

 

Ghi chú: đăng ký tham dự xin liên hệ Cô Ngọc Lẹ tới ngày 28/11/2017

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Di động: 0901071196 

 

 

--

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------------------------------------------
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

--