Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Công tác giảng dạy
Hội thảo Quốc tế
Hoạt động sinh viên Ngành xã hội học
Hoạt động của sinh viên ngành xã hội học
Tham dự hội thảo với Meet (nối vòng tay lớn)
Nhân sự bộ môn

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NV

BỘ MÔN: XÃ HỘI HỌC

LỊCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1

 NĂM HỌC 2017-2018

TT

MSHP

Tên học phần

Số tín chỉ

Thời gian thi

Số sinh viên

Họ và tên CBGD

Thời gian tổ chức thi

Hình thức thi

(Trắc nghiệm hoặc tự luận)

Phòng thi

Họ và tên CB hỗ trợ coi thi (nhóm HP từ 40 SV trở lên

Ghi chú

1

XH028

Xã hội học đại cương

2

60

60

Ngô Thị Thanh Thúy

8/11

Tiết 3,4

Trắc nghiệm

301/XH

Nguyễn Ngọc Lẹ

 

2

XN343

Lịch sử xã hội học

3

90’

29

Ngô Thị Thanh Thúy

13/11

Tiết 6,7

Tự luận

101/XH

Nghĩa vụ

 

3

XN343

Lịch sử xã hội học

3

90’

40

Ngô Thị Thanh Thúy

13/11

Tiết 6,7

Tự luận

101/XH

Nguyễn Ngọc Lẹ

 

4

XN346

Phương pháp nghiên cứu định tính

4

Tiểu luận

69

Phan Thuận

Tuần 16, 17 nộp

Tiểu luận

Về nhà

Ngô Thị Thanh Thúy

 

5

XN118

Các vấn đề XH đương đại

3

90’

62

Trần Thị Phụng Hà

9/11 Tiết 1,2

Tự luận

105 KH

Nguyễn Ngọc Lẹ

 

6

XN354

XHH về giới

3

90’

69

Trần Thị Phụng Hà

14/11 tiết 7,8

Tự luận

301 XH

Ngô Thị Thanh Thúy

 

7

XN386

Bản đồ Du lịch

2

60

45

Trần Thị Phụng Hà

 22/11 tiết 4,5

Trắc nghiệm

101 XH

Trần Thị Diễm Cần

 

8

XH028

Xã hội học đại cương

2

60’

50

Trần Thị Diễm Cần

14/11 tiết 67

Trắc nghiệm

302XH

Huỳnh Thị Thanh Hường

 

9

XN111

Xã hội học đại cương

2

60’

33

Nguyễn Ánh Minh

14/11 tiết

678

Trắc nghiệm

101/B1

Nghĩa vụ

 

10

XN116

Chính sách xã hội

2

60’

77

Nguyễn Ánh Minh

7/11 tiết 45

Trắc nghiệm

101/KT

Nguyễn Ngọc Lẹ

 

11

XN310

Luật du lịch

2

60’

48

Nguyễn Ánh Minh

7/11 tiết 12

Trắc nghiệm

104/KH

Nguyễn Ngọc Lẹ

 

12

XH028

Xã hội học đại cương (Nhóm 02)

2

60

62

Nguyễn Ngọc Lẹ

10/11

Tiết 4,5

Trắc nghiệm

102/XH

Nguyễn Ánh Minh

 

13

XN111

Xã hội học đại cương

2

60

36

Nguyễn Ngọc Lẹ

13/11

Tiết 4,5

Trắc nghiệm

101/XH

Nghĩa vụ

 

14

XN347

XHH Nông thôn

2

60

72

Nguyễn Quang Tuyến

14/11

Tiết 3,4

Tự Luận

302/XH

Ngô Thị Thanh Thúy

 

15

XN113

Công tác xã hội

3

60

53

Huỳnh Thị Thanh Hường

15/11

Tiết 3,4

Trắc nghiệm

302/XH

Trần Thị Diễm Cần

 

16

XN113

Công tác xã hội

3

60

64

Huỳnh Thị Thanh Hường

15/11

Tiết 4,5

Trắc nghiệm

302/XH

Trần Thị Diễm Cần

 

17

XH100

Kỹ năng Công tác xã hội

2

60

47

Huỳnh Thị Thanh Hường

16/11

Tiết 6,7

Trắc nghiệm

203/C2

Trần Thị Diễm Cần

 

                                                                                                                     TRƯỞNG BỘ MÔN

Trần Thị Phụng Hà - đã ký

--

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
---------------------------------------------------------
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3872013; Email: kkhxhnv@ctu.edu.vn.

--