Tiếp Đoàn Khoa Sau Đại Học Trường Đại Học Naresuan, Thailand

admin

Wed, 21/09/2016 12:00:00 am

Sáng ngày 20/09/2016, Đoàn lãnh đạo và giảng viên Khoa Sau Đại học, Trường Naresuan (tỉnh Phitsanulok, Bắc Thái Lan), do GS Rattana Buosonte, Trưởng Khoa đã đến thăm và làm việc với Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm cơ hội hợp tác, trao đổi giảng viên, sinh viên; cùng tham gia nghiên cứu khoa học (joint research); tổ chức hội thảo, báo cáo seminar; đăng bài nghiên cứu trong tạp chí (journal)... cho chương trình đào tạo Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh trong thời gian tới. Trong chương trình làm việc, Đoàn Đại học Naresuan (Thái Lan) cũng đã đến tham quan Khoa Khoa học XH&NV, Đại học Cần Thơ và cùng tiếp chuyện với TS. Thái Công Dân, Trưởng Khoa về hợp tác trong tương lai cho ngành Thạc sĩ và NCS giữa hai Khoa và giữa Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam với Đại học Naresuan, Thái Lan.

Đoàn Đại học Naresuan (Thái Lan) tham quan Khoa KHXH&NV

 

Đoàn Đại học Naresuan tiếp chuyện TS. Thái Công Dân, Khoa KHXH&NV

 

Đoàn Đại học Naresuan chụp hình lưu niệm tại Nhà Điều hành, Đại học Cần thơ