Bộ môn Xã hội học tham dự hội thảo quốc tế về: “Professional Social Work in SE Asia: Education & Qualifications” Và Giao lưu hợp tác với Khoa Công Tác xã hội – Trường Đại học Hoàng Gia Campuchia

admin

Fri, 14/08/2015 11:00:00 am

Ngày 21-22/7/2015, Khoa KHXH & NV - Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) cử đoàn cán bộ tham dự hội thảo quốc tế về “Professional Social Work in SE Asia: Education & Qualifications” được tổ chức tại Sunway Hotel-Phnom Penh.
Đoàn cán bộ bao gồm: TS. Thái Công Dân- Trưởng Khoa làm trưởng đoàn, đi cùng có TS. Trần Thị Phụng Hà – Trưởng Bộ môn Xã hội học, Phan Thanh Kim Anh – Phó Bộ môn, Nguyễn Ngọc Lẹ - Bí thư đoàn khoa.

Cán bộ Khoa KHXH & NV tham dự hội thảo


Hội thảo nhằm xây dựng năng lực của các nhà giáo dục công tác xã hội trong khu vực Đông Nam Á thông qua các mục tiêu của mình để
• Tìm hiểu về đổi mới giáo dục để chuẩn bị cho nhân viên xã hội chuyên nghiệp ở Đông Nam Á
• Khám phá những cách để giải quyết những thách thức, xây dựng năng lực giáo dục công tác xã hội ở Đông Nam Á; và,
• Xây dựng mạng lưới và quan hệ đối tác giữa các chương trình công tác xã hội.

Đoàn chụp hình lưu niệm với các chuyên gia, giảng viên tham dự hội thảo


Tiếp theo Đoàn cán bộ Khoa có một ngày làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về chương trình đào tạo, kế hoạch thực tập thực tế cũng như những thuận lợi và khó khăn của ngành Xã hội học và Công tác xã hội với các giảng viên Khoa Công tác xã hội – Trường Đại học Hoàng Gia Campuchia.

Đoàn cán bộ Khoa làm việc với Ths. Sochenda Srey - Khoa Công tác xã hội Trường ĐH Hoàng Gia Campuchia


Đoàn cán bộ Khoa chụp hình lưu niệm với các giảng viên Khoa Công tác xã hội Trường ĐH Hoàng Gia Campuchia