Sinh hoạt đầu năm, đầu khóa học 2015-2016

admin

Wed, 30/11/-0001 12:00:00 am

Sinh hoạt đầu năm, đầu khóa học 2015-2016

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân, học sinh, sinh viên” Trong các trường ĐH, CĐ, TCCN năm học 2015 – 2016; Căn cứ kế hoạch số: 1397/KH-ĐHCT ngày 16/7/2015 của Ban Giám hiệu Trường Đại Học Cần Thơ về việc sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học 2015-2016. Căn cứ vào điều kiện thực tế của Khoa, Khoa KHXH&NV đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu năm với các khóa 38,39,40 và sinh viên chậm tiến độ vào lúc 7giờ 30 ngày 01/8/2015 và kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.
Đến dự buổi sinh hoạt gồm có:
Thầy Đào Ngọc Cảnh – Bí thư Đảng Ủy Khoa KHXH&NV
Thầy Nguyễn Kim Châu- Phó trưởng Khoa KHXH&NV
Cô Nguyễn Ngọc Lẹ-Bí thư Đoàn Khoa KHXH&NV
Cùng quý thầy cô trưởng, phó bộ môn: Văn học, Xã hội học, Lịch sử-Địa lí-Du lịch và bộ môn Thông tin Thư viện.
Nội dung sinh hoạt bao gồm tình hình phát triển nhà trường và nhiệm vụ năm học mới, công tác đảm bảo an ninh chính trị, công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, những nội dung liên quan đến thực hiện nội quy, quy chế...do thầy Đào Ngọc Cảnh trình bày.

 

Về việc học tập theo học chế tính chỉ, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học kỳ, và vấn đề rèn luyện sinh viên do thầy Nguyễn Kim Châu trình bày

 

Cô Nguyễn Ngọc Lẹ báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Khoa năm học 2014-2015 và nêu phương hướng hoạt động năm học 2015-2016 và tuyên dương Đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong  công tác đoàn và phong trào thanh niên.

 

Cuối chương là phần giải đáp thắc mắc của SV liên quan đến vấn đề học tập và các vấn đề khác.