Thông báo học bổng KOVA lần thứ 13 năm 2015

admin

Sat, 04/04/2015 12:08:51 am

I. ĐỐI TƯỢNG:

- Là sinh viên của các Trường Đại học công lập (hệ đại học chính quy) trên cả nước (không xét sinh viên năm cuối).

- Đăng ký tham gia: SV gửi hồ sơ về phòng Công tác Sinh viên.....

>> Xem chi tiết

>> Giải thưởng KOVA hạng mục "Nghị Lực"

>> Giải thưởng KOVA hạng mục "Triển Vọng"