Danh sách tốt nghiệp dự kiến Đợt 1 lần 1 năm 2017

admin

Wed, 14/12/2016 12:00:00 am

* Lưu ý:

- SV kiểm tra thông tin trong danh sách dự kiến tốt nghiệp ngày 13/12/2016.

- Các trường hợp SV đã gửi cho Khoa: điểm miễn do có chứng chỉ, điểm bảo lưu, điểm I, tương đương học phần mà chưa có tên trong danh sách TN sẽ được cập nhật đến ngày 16/12/2016, sau thời gian trên SV kiểm tra lại nếu có sai sót thì gửi mail về địa chỉ email vantu@ctu.edu.vn

- Những SV có chọn HP tích lũy (tích lũy dư) thì sẽ được hệ thống cập nhật sau ngày 16/12/2016.

- Hệ thống sẽ mở lại cho SV đăng ký xét TN bổ sung từ ngày 15-18/12/2016.

 


>> Xem chi tiết