Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập

admin

Fri, 14/10/2016 12:00:00 am

Phòng công tác Sinh viên - trường ĐH Cần THơ thông báo về việc sinh viên nộp bổ sung hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập đợt 2 năm 2016. cụ thể như sau:

>> Xem chi tiết