Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2016 thuộc CT Tây Nam Bộ

admin

Tue, 24/03/2015 12:05:05 am

Theo công văn số 100/KHXH-QLKH của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, ngày 02/02/2015 v/v Đề xuất nhiệm vụ đặt hàng KHCN. Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam thông báo đến các cá nhân, đơn vị tham gia đề xuất.

- Thời gian đăng ký đề xuất: trước ngày 27/5/2015 (thứ Tư)

>> Xem chi tiết