THÔNG BÁO(V/v tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính qui cho sinh viên khóa 38 Và sinh viên chậm tiến độ, Năm 2016)

admin

Wed, 03/08/2016 12:00:00 am

Căn cứ thông báo của trường, khoa KHXH&NV sẽ tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 38 và sinh viên chậm tiến độ đã tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 và đợt 3 năm 2016 như sau:

- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 8 năm 2016.

- Địa điểm: Hội trường lớn, Khu II – Đại học Cần Thơ.

- Thời gian đăng ký và nhận lễ phục: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 19/8/2016 tại Hội trường lớn – Khu II – ĐHCT.

- Lệ phí đăng ký lễ phục và chụp ảnh trên lễ đài: 40.000 đồng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ thầy Thạch Chanh Đa – Văn phòng Khoa (ĐT: 0903.171008 hoặc email: tcda@ctu.edu.vn).