Thông Báo Kết Quả Dự Kiến Tốt Nghiệp Đợt 3 - Năm 2016

admin

Wed, 27/07/2016 02:00:00 pm

Theo thông tin từ Phòng Đào tạo, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHCT thông báo Danh sách kết quả dự kiến tốt nghiệp, đợt 3 - năm 2016, cập nhật ngày 27/7/2016.

  Đề nghị Sinh viên tốt nghiệp đợt này kiểm tra danh sách, nếu có sai sót sinh viên phản hồi cho thầy Huỳnh Văn Tú (Phòng Đào tạo) đến hết chiều 01/8/2016.

Phòng Đào tạo sẽ cập nhật thường xuyên trên web Phòng ĐT, trên đường link http://goo.gl/r7Fyii này, để sinh viên tiện theo dõi.

- Những trường hợp sinh viên chưa đăng ký xét tốt nghiệp, Phòng đào tạo sẽ mở lại hệ thống cho SV đăng ký từ ngày 27/7 đến 31/7/2016.