THÔNG BÁO: V/V sinh hoạt và lao động đầu năm học 2016 - 2017

admin

Wed, 27/07/2016 12:00:00 am

Theo kế hoạch của Trường thì năm nay SV khoa KHXH&NV chúng ta sẽ sinh hoạt vào sáng 14/8/2016 (7g30).


-Địa điểm:

Hội trường Lớn Khu 2, ĐHCT

-Thành phần:

Sinh viên khoa KHXH&NV + Sinh viên khoa KHCT


Kế hoạch lao động tại khoa sẽ thông báo sau.

Lưu ý: Sẽ có điểm danh và trừ điểm rèn luyện HK này

>>Nội dung thông báo của trường