Thông báo (V/v tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2015)

admin

Thu, 19/03/2015 12:03:09 am

Căn cứ thông báo số 396/ĐHCT-ĐT ngày 12/3/2015 về việc tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2015 của Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ tổ chức Lễ tốt nghiệp cho tất cả sinh viên đã tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2014-2015 của Khoa như sau:

   • Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ bảy 11 tháng 4 năm 2015.

  • Địa điểm: Hội trường lớn Khu II, Trường Đại học Cần Thơ.

Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Chính trị để đăng ký mượn Lễ phục từ 14giờ, ngày 10/4/2015.

Do tính chất quan trọng của buổi lễ, yêu cầu sinh viên thực hiện đúng theo những quy định sau:

   -  Sáng 7giờ 30 ngày 11 tháng 4 năm 2015: Tất cả sinh viên dự lễ có mặt và ổn định chỗ ngồi trong Hội trường để nghe sinh hoạt một số nội dung của Ban tổ chức buổi lễ. Sinh viên xem kỹ sơ đồ chỗ ngồi phía trước Hội trường.

   -  8 giờ 00: buổi lễ chính thức bắt đầu.

   -  Sau khi lên Sân khấu nhận bằng, sinh viên quay về ổn định chỗ ngồi và tiếp tục tham dự cho đến khi buổi lễ kết thúc.

   -  Đề nghị sinh viên tuyệt đối giữ yên lặng và trật tự trong suốt thời gian tiến hành buổi Lễ