Thông báo học bổng Khuyến học Đại học Cần Thơ năm học 2015 - 2016

admin

Mon, 22/02/2016 08:00:00 am

-    Đối tượng xét cấp học bổng: Sv có hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ của trường

-    Giá trị và số học bổng: có 70 suất học bổng, mỗi suất 2.000.000đ

-   Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: đến hết ngày 26/2 tại phòng Công tác Sinh viên.

-   Yêu cầu hồ sơ và tiêu chí xét học bổng (xem chi tiết file thông báo và mẫu đơn đính kèm)


>> Thông báo chi tiết: HB_khuyenhocDHCT.pdf

>>mẫu đơn: maudon_khuyenhocDHCT.doc