TB tuyển sinh đào tạo trình độ ThS 2016 Đợt 1

admin

Fri, 04/12/2015 03:00:00 pm

Trường ĐH Cần Thơ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ 2016 Đợt 1 như sau:

1. Ngành Văn học Việt Nam
  - Mã ngành: 60220121
  - Chỉ tiêu tuyển: 30
  - Môn thi: Triết học, Lý luận văn học(cơ sở), Anh văn.
  -Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 22/02/2016
  -Thời gian thi tuyển: ngày 26 và 27/3/2016
  -Thời gian nhập học: 16/5/2016


Xem chi tiết:

>> TB Tuyển sinh
>> Phiếu đăng ký dự tuyển
>> Phiếu đăng ký Ôn tập