kế hoạch xét tốt nghiệp đại học năm 2016

admin

Thu, 19/11/2015 08:00:00 am

Đợt 1: (áp dụng đối với sinh viên (SV) học đến học kỳ 1, năm học 2015-2016)

Từ 17/11 đến 13/12/2015

- SV đăng nhập vào hệ thống lấy ý kiến các bên liên quan trực tuyến của Trường (https://oss.ctu.edu.vn) bằng tài khoản SV, chọn phân hệ “Lấy ý kiến chương trình đào tạo” để thực hiện cho ý kiến về chương trình đào tạo (CTĐT) đã học.....


>> Xem chi tiết