Danh sách sinh viên khóa 41 chưa hoàn thành khám sức khỏe đợt 1

admin

Fri, 06/11/2015 10:00:00 am

Danh sách sinh viên khóa 41 chưa hoàn thành khám sức khỏe đợt 1

Các em có tên trong danh sách liên hệ phòng Công tác sinh viên(ở khu nhà điều hành) để nhanh chóng hoàn thành thủ tục này.

>> Danh sách chi tiết