Lịch sinh hoạt đầu khóa của học viên cao học khóa 22 đợt 2 (2015 – 2017)

admin

Thu, 01/10/2015 12:00:00 am

Khoa KHXH & NV thông báo lịch sinh hoạt đầu khóa của học viên cao học khóa 22 đợt 2 (2015 – 2017) ngành Văn học Việt Nam như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 06/10/2015

- Địa điểm: Hội trường Khoa KHXH và Nhân văn Trường Đại học Cần Thơ, Khu 2 đường 3/2.