Danh sách khen thưởng Sinh viên năm học 2014 - 2015. theo quyết định số 3030 ngày 27/8/2015

admin

Mon, 28/09/2015 12:00:00 am

Danh sách khen thưởng Sinh viên năm học 2014 - 2015. theo quyết định số 3030 ngày 27/8/2015 của Hiệu Trưởng.
Sinh viên đến VPK gặp cô Huyền để nhận giấy khen và tiền thưởng theo danh sách này.

>> Xem chi tiết