Thông báo thời gian nhận bằng tốt nghiệp ĐH tại phòng Đào tạo(cho sv tốt nghiệp đợt 3)

admin

Tue, 22/09/2015 10:00:00 am

Phòng Đào tạo thông báo đến các em SV tốt nghiệp đợt 3 - năm 2015 về thời gian nhận bằng Đại học tại phòng Đào tạo, cụ thể như sau:

- thời gian: 26/10 đến 30/10/2015.
- Địa điểm: tại phòng Đào tạo - ĐH Cần Thơ.
Để nhận bằng SV cần có: Quyết định tốt nghiệp + giấy CMND.


>> Xem chi tiết