Học bổng VietHope - USP 2015

admin

Fri, 11/09/2015 11:00:00 am

Điều kiện:

- Dành cho SV khóa 41 của ĐH Cần Thơ.

- Có hoàn cảnh khó khăn.

- điểm đỗ đại học 3 môn (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên) của ĐH Cần Thơ từ 19 điểm trở lên.

- Điểm trung bình cuối năm lớp 12 từ 7.0 trở lên. Là Sinh viên năm thứ Nhất hệ Chính qui, không xét duyệt sinh viên hệ Cao Đẳng, Tại Chức.


Hạn cuối nộp hồ sơ tại phòng Công Tác Sinh Viên - ĐH Cần Thơ: đến hết ngày 14/10/2015

>> Xem chi tiết