Thông báo học bổng Hội khuyến học TP. Cần Thơ.

admin

Fri, 11/09/2015 09:00:00 am

Điều kiện:

- Dành cho SV nghèo có hộ khẩu tại TP. Cần Thơ.

- Có thành tích học tập loại Khá trở lên và rèn luyện tốt.

- Chưa nhận học bổng nào khác.

ĐH Cần Thơ được phân bổ 100 suất. Mỗi suất 2.000.000

Hạn cuối nộp hồ sơ tại phòng CTSV: đến hết ngày 18/9/2015

>> Xem chi tiết