Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa SV k41 tại Trung tâm Học liệu

admin

Tue, 08/09/2015 10:00:00 am

Thực hiện sự chỉ đạo chung của Ban Giám hiệu về Sinh hoạt đầu khóa đối với SV K41. TTHL thông báo đến các em tân sinh viên kế hoạch sinh hoạt nội dung Hướng dẫn sử dụng hệ thống thư viện tại TTHL và làm thẻ sinh viên.


Nội dung:

- Hướng dẫn sử dụng TTHL
- Chụp hình làm thẻ sinh viên(bắt buộc)
- Cấp tài khoản để sinh viên sử dụng các dịch vụ máy tính của trường

Thời gian: Sáng 7h30 ngày 10/ 9/ 2015