Danh sách học bổng khuyến khích và khen thưởng năm học (chính thức)

admin

Thu, 27/08/2015 12:00:00 pm

Danh sách học bổng khuyến khích học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 (chính thức) và danh sách khen thưởng năm học 2014 - 2015 (chính thức).
Ghi chú:
Sinh viên truy cập vào http://qldiem.ctu.edu.vn/ vào mục Kết quả học tập Xác nhận thông tin học bổng để cập nhật thông tin cá nhân gồm: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân, nơi cấp chứng minh nhân dân, số tài khoản (số tài khoản hợp lệ là số tài khoản của cá nhân sinh viên, không chấp nhận số tài khoản mượn của người khác).
Nếu chưa có thẻ ATM của NH Nông Nghiệp thì đến 01 trong 03 địa chỉ sau để làm thẻ ATM miễn phí:
số 90, Lý Tự Trọng, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;
số 15, Hòa Bình, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ;
số 03, Phan Đình Phùng, Q.Nink Kiều, TP.Cần Thơ.


>> DANH SACH KHENTHUONG2014-2015
>> DANHSACHHOCBONG_HK1_15_16