Thông báo học bổng SBG năm học 2015 - 2016

admin

Mon, 24/08/2015 08:00:00 am

Nhằm giúp đỡ và tạo điều kiện cho các học sinh, sinh viên học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tổ chức xét duyệt và trao tặng học bổng “Quỹ khuyến học SBG” niên học 2015 – 2016 với các yêu cầu như sau:
>> Xem chi tiết

 

Đơn xin học bổng

>> Xem chi tiết