Thông báo về việc xét Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

admin

Sat, 01/08/2015 11:00:00 am

Thông báo về việc xét Trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2015 - 2016

 

Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn thực hiện trợ cấp xã hội học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 cho sinh viên trúng tuyển chính quy đang còn trong thời gian thiết kế của chương trình đào tạo như sau....

 


>> Xem chi tiết