Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn giảm học phí của sinh viên theo Nghị định 74

admin

Sat, 01/08/2015 08:00:00 am

Thông báo về việc nộp hồ sơ miễn giảm học phí của sinh viên theo Nghị định 74

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, Ban Giám hiệu trường thông báo hướng dẫn sinh viên thuộc diện miễn, giảm như sau:...

 


>> Xem chi tiết