Thông báo về việc Kiểm tra văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc văn bằng tương đương đối với sinh viên Khóa 40

admin

Sat, 01/08/2015 09:00:00 am

Thông báo về việc Kiểm tra văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc văn bằng tương đương đối với sinh viên Khóa 40

 

Căn cứ Điều 35 Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 03 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên triển khai đến Thủ trưởng các đơn vị, Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa 40 về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc văn bằng tương đương...

 


>> Xem chi tiết