Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến Đợt 3 năm 2015 (29/07/2015)

admin

Sat, 01/08/2015 09:00:00 am

Danh sách SV tốt nghiệp dự kiến Đợt 3 năm 2015 (29/07/2015)


>> Xem chi tiết

 

* Lưu ý:

- SV phản ánh về danh sách tốt nghiệp Đợt 3 đến hết ngày 03/8/2015 về địa chỉ email vantu@ctu.edu.vn

- Hệ thống mở đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung Đợt 3 đến hết ngày 31/7/2015