Danh sách SV không đủ điều kiện TN đợt 2 - 2015(Cập nhật ngày 10 tháng 6)

admin

Wed, 10/06/2015 09:00:00 am

Danh sách SV CHƯA đủ điều kiện TN đợt 2 - 2015
>> Xem chi tiết

Lưu ý:
- nếu có sai sót sinh viên phản hồi đến cuối giờ ngày 10/6/2015 cho thầy Tú (phòng Đào tạo).