Thông báo thời gian thu học phí sau đại học khóa 22(trúng tuyển đợt 1, 2015)

admin

Wed, 20/05/2015 05:00:00 pm

- Căn cứ công văn số 822/ĐHCT ngày 13/05/2015 về việc hướng dẫn kế hoạch học tập các lớp sau đại học năm 2015 (đợt 1)

          Phòng Tài Vụ thông báo thu học phí sau đại học năm 2015 của học viên, nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1 như sau:

1. Đối tượng:

Học viên sau đại học trúng tuyển đợt 1 năm 2015

2. Thời gian:

Từ ngày 25/05/2015 đến ngày 05/06/2015 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật).

Buổi sáng : từ 07 giờ 00 đến 10 giờ 30.

Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30.

3. Địa điểm:  Phòng Tài Vụ, Trường Đại học Cần Thơ

4. Mức thu: ghi trên giấy báo trúng tuyển.

5. Hình thức thu: tiền mặt.