Thông báo thu học phí đại học học kỳ 3,2014-2015

admin

Wed, 20/05/2015 04:00:00 pm

Phòng Tài Vụ thông báo thu học phí học kỳ 3, năm học 2014-2015 như sau:


1. Đối tượng:
Căn cứ theo Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính Phủ; đối tượng phải đóng học phí: tất cả sinh viên hệ chính quy đang học cao đẳng, đại học (trừ sinh viên các ngành sư phạm, đối tượng được miễn, giảm theo nghị định).

 

2. Thời gian và địa điểm:
Thời gian thu học phí từ ngày 26/05/2015 đến hết ngày 19/06/2015 (trừ các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật).
Buổi sáng : từ 7g30 đến 10g30.
Buổi chiều: từ 13g30 đến 16g.3. Địa điểm: tất cả các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (Agribank) trên toàn quốc.


4. Mức thu: Ghi trên “Kết quả đăng ký học phần”.


5. Hình thức thu: Tiền mặt, chuyển khoản. Xem chi tiết quy trình đóng học phí tại “http://websrv2.ctu.edu.vn/dept/dfa/, mục “Quy trình thủ tục\Quy trình đóng học phí”.


6. Phí dịch vụ:
+ Trên địa bàn thành phố Cần Thơ: miễn phí các giao dịch thanh toán nộp học phí tại quầy giao dịch.
+ Khác địa bàn thành phố Cần Thơ: thực hiện thu phí theo biểu phí hiện hành của Tổng Giám Đốc Agribank qui định từng thời kỳ.
Riêng đối với sinh viên thuộc Khoa phát triển nông thôn và đang học tại Hòa An (tỉnh Hậu Giang), thì có thêm cách thu nộp khác: Ngân hàng Nông Nghiệp sẽ thu bằng tiền mặt ngày 24/06/2015 (một ngày duy nhất) tại văn phòng ở Hòa An, Khoa Phát triển Nông Thôn. Thời gian: sáng :8g-11g; chiều: 13g-15g.
Rất mong các anh chị sinh viên đóng học phí đúng hạn